Icon

CMC CONSULTING SOLUTIONS

SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors được thiết kế trên mô hình phần mềm dịch vụ (SaaS) điện toán đám mây. Bộ giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp quản trị vòng đời trọn vẹn của Nhân tài từ thời điểm tìm kiếm ứng viên, tuyển dụng, đào tạo và gia nhập cũng như phát triển sự nghiệp sau này. Giải pháp mang đến ưu điểm vượt trội được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu quản lý nhân sự một cách hiệu quả nhất.

SAP SuccessFactors được khách hàng nhìn nhận là một trong những bộ giải pháp toàn diện và thực sự nâng cao trải nghiệm của Nhân tài khi tương tác với doanh nghiệp trên nhiều phương diện khác nhau. Việc được quan tâm, thấu hiểu sẽ giúp nhân lực của doanh nghiệp thực hiện tốt hơn những mục tiêu và trách nhiệm được kỳ vọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả cá nhân và tổ chức

 • Employee Central: Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Recruiting: Quản lý tuyển dụng
 • Onboarding: Quản lý nhân viên gia nhập/ nghỉ việc
 • Learning Management: Quản lý học tập và đào tạo
 • Compensation: Quản lý lương hiệu suất và phúc lợi
 • Performance & Goals Management: Quản lý mục tiêu và hiệu quả công việc
 • Succession & Development: Quản lý thăng tiến và phát triển
 • Workforce analytics and planning: Quản lý kế hoạch phát triển nguồn lực
 • Employee Central Payroll: Quản lý tiền lương
 • Chuẩn hóa quy trình quản trị nhân tài
 • Nâng cao trải nghiệm, thấu hiểu nhân viên
 • Thúc đẩy quá trình chuyển dịch chức năng nhân sự
 • Tăng năng suất, hiệu quả công việc
 • Cung cấp nguồn dữ liệu và hệ thống bảo mật toàn diện
SAP SuccessFactors

Bắt đầu hành trình của bạn để kinh doanh tốt hơn

Chat