Dịch vụ

CMC CONSULTING SERVICES

Dịch vụ của chúng tôi

Triển khai

Triển khai

Triển khai full cycle dự án SAP áp dụng phương thức SAP Active bao gồm:

 • Xây dựng hệ thống
 • Thu nhập, chuyển đổi dữ liệu
 • Đào tạo người dùng
 • Hỗ trợ sau vận hành
 • Bảo hành
Liên hệ ngay
Triển khai
Tư vấn

Tư vấn

 • Chuyển đổi số
 • Rà soát tổng thể
 • Tối ưu quy trình
 • Thiết kế, mô hình hóa quy trình
 • Phân tích dự báo
 • Tư vấn quy trình kinh doanh dựa trên khảo sát và chi tiết yêu cầu nghiệp vụ
Liên hệ ngay
Tư vấn
Chuyển đổi và tích hợp

Chuyển đổi và tích hợp

 • Nâng cấp, di dời hệ thống SAP
 • Chuyển đổi hệ thống SAP ECC sang SAP S/4HANA
 • Tích hợp API, phát triển thêm tính năng với hệ thống SAP
Liên hệ ngay
Chuyển đổi và tích hợp
Hỗ trợ AMS

Hỗ trợ AMS

 • Hỗ trợ vận hành sau khi hết thời hạn bảo hành, sử dụng giải pháp SAP
 • Hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống
 • Cải thiện hiệu năng khi cần thiết
Liên hệ ngay
Hỗ trợ AMS
Licenses

Licenses

 • Cung cấp licenses cung cấp giải pháp SAP
Liên hệ ngay
Licenses

CMC CONSULTING SERVICES PACKAGE

GÓI DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Dịch vụ Gia công Phần mềm CNTT (IT Outsourcing Sevices)

 • SAP senior ABAP Consultants
 • SAP senior FICO/PP/MM/SD/QM Consultants
 • SAP S4 Hana Consultants
 • SAP Successfactors Consultants

Bắt đầu hành trình của bạn để kinh doanh tốt hơn

Chat