Icon

CMC CONSULTING SOLUTIONS

SAP S/4 HANA

SAP S/4HANA là giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp toàn diện được thiết kế trên nền tảng công nghệ thông minh như AI, machine learning và phân tích chuyên sâu. SAP S/4HANA giúp các doanh nghiệp kế thừa "Thực tiễn tốt nhất" ("Best Practises") với các quy trình được thiết kế sẵn, có thể thay đổi tùy biến linh hoạt dựa theo đặc thù ngành của khách hàng. Với bộ giải pháp "Thực tiễn tốt nhất" cho hơn 25 ngành công nghiệp/dịch vụ khác nhau, SAP S/4HANA đang là một trong những giải pháp được những doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới tin tưởng sử dụng với mục tiêu gia tăng hiệu suất, chuẩn hóa quy trình, thúc đẩy tăng trưởng và tối ưu chi phí hoạt động.

 • Thiết kế giải pháp với bộ quy trình "Thực tiễn tốt nhất", doanh nghiệp được kế thừa tri thức kinh doanh từ đơn vị khác cùng ngành, giúp tiết kiệm thời gian khi triển khai đưa vào sử dụng
 • Chuẩn hóa quy trình vận hành, dữ liệu được kế thừa, xuyên suốt trên tổng thể chuỗi giá trị của doanh nghiệp
 • Bộ giải pháp phù hợp với đặc thù của trên 25 ngành công nghiệp/dịch vụ khác nhau.
 • Tích hợp xuyên suốt toàn bộ chức năng, nghiệp vụ vận hành của doanh nghiệp trên một nền tảng đồng nhất
 • Tích hợp công nghệ AI, Machine learning và công cụ phân tích dữ liệu nâng cao
 • Ứng dụng cơ sở dữ liệu in-memory database và một mô hình dữ liệu đã được đơn giản hóa, tăng tốc độ truy cập dữ liệu theo thời gian thực

Bộ giải pháp SAP S/4HANA tích hợp xuyên suốt các phân hệ chức năng để vận hành doanh nghiệp số. Từ Kế toán tài chính, quản trị, tới Đầu tư mua sắm, Quản lý chuỗi cung ứng, Sản xuất, Kinh doanh và Dịch vụ sau bán hàng. Tùy vào đặc thù vận hành của doanh nghiệp, SAP S/4HANA có khả năng tùy biến phù hợp mà vẫn đảm bảo hệ thống tích hợp xuyên suốt, tập trung dữ liệu tin cậy ở một nguồn duy nhất

 • Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tiết kiệm chi phí vận hành do thông tin được kế thừa từ các phòng ban khác nhau
 • Dữ liệu tích hợp trên một nguồn đáng tin cậy duy nhất
 • Nâng cao vị thế doanh nghiệp nhờ ứng dụng "Thực tiễn tốt nhất"
 • Chuẩn hóa quy trình vận hành, quản trị doanh nghiệp
 • Thông tin luôn sẵn sàng cho mục đích báo cáo theo thời gian thực
SAP S/4 HANA

Bắt đầu hành trình của bạn để kinh doanh tốt hơn

Chat