Icon

CMC CONSULTING SOLUTIONS

SAP Support (Managed Services)

  • Hỗ trợ, tư vấn hệ thống theo cam kết SLA đồng ý bởi các bên.
  • Giải đáp thắc mắc, tư vấn chức năng/kỹ thuật
  • Cung cấp dịch vụ phát triển mới chức năng theo đặc thù vận hành của doanh nghiệp. Hỗ trợ L1, L2 theo yêu cầu của Khách hàng
SAP Support (Managed Services)

Bắt đầu hành trình của bạn để kinh doanh tốt hơn

Chat