Icon

CMC CONSULTING SOLUTIONS

SAP Business One

SAP Business One (SAP B1) là Giải pháp quản trị doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của SAP

  • Dễ sử dụng và triển khai
  • Phù hợp với mô hình doanh nghiệp Việt Nam
  • Dễ dàng tùy biến và tích hợp
  • Đội ngũ tư vấn và triển khai giàu kinh nghiệm đã triển khai thành công cho nhiều doanh nghiệp lớn

SAP B1 được tích hợp toàn bộ những chức năng cốt lõi trong một doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động về bán hàng, tài chính, quản lý hàng tồn kho, quản lý quan hệ khách hàng,... Các phương pháp, chức năng, quy trình tiên tiến nhất từ các ngành công nghiệp lớn trên thế giới đều được tích hợp vào giải pháp phần mềm SAP B1. Vì vậy các doanh nghiệp có thể dễ dàng khai thác tối đa lợi thế từ từ các ngành nghề, lĩnh vực bao gồm: Sản xuất tiêu dùng, Sản xuất máy móc và linh kiện công nghiệp, Bán lẻ,..

  • Cho phép các doanh nghiệp chuẩn hóa và thống nhất quy trình làm việc bằng cách tự động hóa các công việc mang tính lặp đi lặp lại và giảm thiểu xử lý thủ công. Đây việc quan trọng nhất để định hình mô hình quản trị của doanh nghiệp nhằm xác định rõ người phụ trách công việc cũng như quyền hạn của họ.
  • Thông tin trong doanh nghiệp được hợp nhất tại một nguồn dữ liệu duy nhất, dễ dàng truy xuất dữ liệu. Đây chính là một nguồn thông tin đáng tin cậy, minh bạch giúp người phụ trách đưa ra các quyết định nhanh chóng và khôn ngoan hơn
  • Tăng tính kết nối giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
  • Cải thiện hoạt động kinh doanh để tăng lợi nhuận. Đặc biệt, toàn bộ các nghiệp vụ của doanh nghiệp được tích hợp vào một hệ thống giúp tiết kiệm chi phí và hạn chế sai sót do nhập dữ liệu nhiều lần; đồng thời rút bớt thời gian hiện thực hóa các giá trị.
SAP Business One

Bắt đầu hành trình của bạn để kinh doanh tốt hơn

Chat