Icon

CMC CONSULTING SOLUTIONS

Power BI

Power BI là dịch vụ phân tích số liệu trên nền tảng đám mây, giúp doanh nghiệp có cái nhìn thấu đáo và phản ứng nhanh hơn với các biến động nhờ khả năng tổng hợp số liệu kịp thời.

Power BI có khả năng: 

  • Hợp nhất chức năng nhằm tự đáp ứng và phân tích trong doanh nghiệp
  • Tạo ra sự thấu hiểu khách hàng một cách sâu sắc hơn
  • Tìm kiếm các câu trả lời nhanh chóng hơn với công nghệ AI hàng đầu
  • Cải thiện hiệu quả xuất bản và độ chính xác của nội dung BI
  • Tương tác Excel
  • Mang lại kết quả phân tích trực tiếp trong thời gian thực

• Trí tuệ nhân tạo (AI)

• Hỗ trợ triển khai hybrid (Hybrid deployment support)

• Thông tin chi tiết nhanh (Quick insights)

• Hỗ trợ mô hình dữ liệu chung (Common data model support)

• Tích hợp Cortana (Cortana integration)

• Tùy chỉnh (Customization)

• APIs để tích hợp (APIs for integration)

• Tự chuẩn bị dữ liệu (Self-service data prep)

• Chế độ xem mô hình (Modelling view)

• Power BI có thể cung cấp thông tin cho tất cả mọi người

• Power BI truyền tải dữ liệu vào thực tiễn (tương tác)

• Power BI bảo mật

• Power BI dễ dàng kết nối với nhiều nguồn dữ liệu

• Power BI có trí tuệ nhân tạo

• Power BI được cải tiến liên tục

• Ứng dụng Power BI - một phương tiện tuyệt vời để chia sẻ nội dung

Power BI

Bắt đầu hành trình của bạn để kinh doanh tốt hơn

Chat