Icon

CMC CONSULTING SOLUTIONS

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud là giải pháp lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo quản trị doanh nghiệp (BI), phân tích & dự báo nâng cao trên cùng một nền tảng ứng dụng. SAC được thiết kế dưới dạng giải pháp Software-as-a-Services (SaaS), đóng vai trò là lớp phân tích trong nền tảng công nghệ SAP, hỗ trợ phân tích dữ liệu nâng cao cho toàn doanh nghiệp.

(5/5)

  • Cùng một môi trường đám mây, giúp người dùng ở mọi cấp bậc, mọi phòng ban thực hiện lập báo cáo, lên kế hoạch trên cùng một nền tảng 
  • Khả năng thể hiện dữ liệu thông minh với những mô hình báo cáo, phân tích có sẵn
  • Nguồn dữ liệu đồng nhất, tăng cường khả năng thể hiện dữ liệu theo thời gian thực (real-time), giúp người dùng tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót khi lập kế hoạch và ra quyết định

SAC bao gồm các chức năng:

Business Intelligence (Phân tích & báo cáo)

Augmented Analytics (Phân tích nâng cao)

Business Planning: (Lập kế hoạch kinh doanh)

Digital Boardroom (Phòng họp kỹ thuật số)

  • Đáp ứng nhu cầu phân tích cho mọi cấp bậc và quyết định với giải pháp phân tích end-to-end
  • Khám phá dữ liệu toàn doanh nghiệp và đưa ra góc nhìn chuyên sâu ở những trọng điểm với chức năng BI
  • Kết nối, thiết lập các kế hoạch tài chính và vận hành, từ đó giúp đưa ra những quyết định đúng đắn hơn với chức năng Planning
  • Tận dụng tối ưu khả năng đưa ra quyết định nhờ dữ liệu bằng với chức năng Augmented Analytics
SAP Analytics Cloud

Bắt đầu hành trình của bạn để kinh doanh tốt hơn

Chat