BDS và Xây dựng

BDS và Xây dựng

industry solutions

Giải pháp chuyên ngành

BDS và Xây dựng

BDS và Xây dựng

CMC Consulting projects

Dự án tiêu biểu ngành

Triển khai SAP S/4 HANA, SAP SuccessFactors cho Tập đoàn Sun Group

Triển khai SAP S/4 HANA, SAP SuccessFactors cho Tập đoàn Sun Group

Thực hiện dự án chuyển đổi số trên nền tảng công nghệ SAP với quy mô cực lớn cho Tập…
Thực hiện giải pháp SAP ERP cho Doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam

Thực hiện giải pháp SAP ERP cho Doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam

CMC Consulting hợp tác cùng SAP triển khai giải pháp SAP ngành Bất Động Sản cho khách hàng
TID Facade chuyển đổi số thành công nhờ giải pháp SAP ERP S4/HANA

TID Facade chuyển đổi số thành công nhờ giải pháp SAP ERP S4/HANA

Cung cấp và triển khai giải pháp Quản trị Nguồn lực Doanh nghiệp SAP S/4HANA cho công ty Cổ phần…

BDS và Xây dựng

Chat