Viễn thông

Viễn thông

industry solutions

Giải pháp chuyên ngành

Viễn thông

Viễn thông

CMC Consulting projects

Dự án tiêu biểu ngành

Cung cấp và triển khai SAP S/4 HANA, SAP SuccessFactors, SAP Ariba cho Tập đoàn Viễn thông hàng đầu Việt Nam

Cung cấp và triển khai SAP S/4 HANA, SAP SuccessFactors, SAP Ariba cho Tập đoàn Viễn thông hàng đầu Việt Nam

CMC Consulting hợp tác cùng KPMG thực hiện một trong những dự án chuyển đổi số lớn nhất tại Việt…

Viễn thông

Chat