Tất cả tin tức

Tin tức CMC CONSULTING

29/12/2023 | Bởi CMC Consulting

Talent Training Hub 2 mùa trước đã diễn ra thành công, thu hút hàng trăm ứng viên đăng ký, gần 100 ứng viên trực tiếp được đào tạo, hơn 50%…

Sự kiện CMC CONSULTING

05/01/2024 | Bởi CMC Consulting

Ngày 03 tháng 01 năm 2024, Lễ khởi động dự án Triển khai Hệ thống quản lý đào tạo Learning management systems giữa CMC Consulting và Ngân hàng Quân đội…

29/12/2023 | Bởi CMC Consulting

Talent Training Hub 2 mùa trước đã diễn ra thành công, thu hút hàng trăm ứng viên đăng ký, gần 100 ứng viên trực tiếp được đào tạo, hơn 50%…
Chat