Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam kết nối với Công ty mẹ nhờ giải pháp SAP B1

Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam kết nối với Công ty mẹ nhờ giải pháp SAP B1

Giới thiệu về dự án

Gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2017, Công ty TNHH Hoá dầu Kuwait Vietnam (KPVC) là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài từ Petrochemical Industries Company K.S.C. (Kuwait, Tây Á). Kuwait Vietnam cần triển khai một giải pháp quản trị doanh nghiệp có thể kết nối với công ty mẹ ở Kuwait, đồng thời hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp.

Giải pháp

Giải pháp SAP B1

Thách thức

  • Công ty mẹ K.S.C đã ứng dụng giải pháp quản trị doanh nghiệp từ SAP. KPVC cần triển khai SAP B1 để kết nối công ty mẹ nhằm hợp nhất báo cáo tài chính
  • Phần mềm quản trị doanh nghiệp từ nhà cung cấp Việt Nam không kết nối, không đồng bộ được thông tin về kinh doanh và nhân sự của  KPVC với K.S.C
  • Bài toán quản trị doanh nghiệp: Các phòng ban của KPVC làm việc riêng lẻ, không có tính kế thừa. Giám đốc điều hành không ngồi trực tiếp tại văn phòng Việt Nam, Công ty mẹ không thể phê duyệt báo cáo và phê duyệt yêu cầu mua hàng và thanh toán,...

Giải pháp

Lợi thế của KPVC là doanh nghiệp có quy trình chuẩn chỉ, lãnh đạo sâu sát quyết liệt thay đổi và nhân sự làm việc tại KPVC cầu thị, mong muốn tiếp cận công nghệ. CMC TS là nhà tư vấn và triển khai giải pháp SAP B1 cho KPVC, đồng thời hỗ trợ nâng cấp hệ thống DR của KVPC tại Việt nam để backup dữ liệu, phòng các rủi ro thất thoát dữ liệu.

Giải pháp SAP B1 có các tính năng chính:

  • Quản lý tài chính kế toán
  • Quản lý quan hệ khách hàng – CRM
  • Quản lý bán hàng
  • Quản lý mua hàng

Lợi ích

Ban lãnh đạo của Công ty mẹ có thể điều hành từ xa các hoạt động kinh doanh của KPVC tại Việt Nam, mọi hoạt động quản trị đều có thể thực hiện trên ứng dụng điện thoại. Trong năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, Ban giám đốc từ Công ty mẹ không thể sang Việt Nam điều hành các hoạt động, mọi báo cáo và phê duyệt đều thực hiện từ xa trên ứng dụng của SAP B1. Nhờ đó, Công ty mẹ vẫn có thể phê duyệt yêu cầu tạm ứng, mua hàng và các hoạt động khác một cách nhanh chóng, kịp thời.
Các bộ phận, phòng ban có thể liên kết thông tin với nhau, hỗ trợ nhau đồng thời việc phê duyệt diễn ra nhanh chóng, chính xác
Ban giám đốc có thể trích xuất báo cáo kinh doanh chính xác, nhanh chóng, rõ ràng.
Giải pháp SAP B1 hỗ trợ KPVC trong việc vận hành và tăng trưởng kinh doanh từ năm 2017 - 2020.
Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam kết nối với Công ty mẹ nhờ giải pháp SAP B1
Chat