Icon

CMC CONSULTING SOLUTIONS

SAP BW/4 HANA

SAP BW/4HANA là giải pháp Trung tâm dữ liệu tập trung (Data Warehouse) trên nền tảng SAP HANA. Đóng vai trò là kho dữ liệu trong nền tảng công nghệ SAP, SAP BW/4HANA giúp khách hàng chuẩn hóa dữ liệu tập trung trên toàn doanh nhiệp nhằm phục vụ mục đích phân tích, lập báo cáo và khai thác dữ liệu lớn (Big Data) hiệu quả.

  • Cải tiến trải nghiệm người dùng
  • Xử lí lượng dữ liệu lớn theo thời gian thực
  • Tích hợp với ứng dụng SAP và non-SAP
  • Dữ liệu chuẩn hóa tập trung từ nhiều nguồn khác nhau
  • Đơn giản hóa việc cung cấp dữ liệu chi tiết về doanh nghiệp kịp thời: Chuyển đổi cách khai thác dữ liệu để tăng hiệu quả và tốc độ cho việc thấu hiểu doanh nghiệp qua các báo cáo thông minh
  • Tận dụng tối ưu giá trị của dữ liệu
  • Thông tin trên báo cáo được lấy từ một nguồn dữ liệu duy nhất và đáng tin cậy
SAP BW/4 HANA

Bắt đầu hành trình của bạn để kinh doanh tốt hơn

Chat