TID Facade chuyển đổi số thành công nhờ giải pháp SAP ERP S4/HANA

TID Facade chuyển đổi số thành công nhờ giải pháp SAP ERP S4/HANA

Giới thiệu về dự án

Công ty Cổ phần Tường kính TID Facade được thành lập vào năm 1995. Suốt hơn 20 năm phát triển, TID Façade đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi đường chân trời của nhiều thành phố tại Việt Nam thông qua việc xây dựng các tòa nhà cao tầng nổi bật với hệ tường kính mảng lớn vượt khổ ấn tượng. Các công trình mang dấu ấn của TID trải suốt chiều dài đất nước Việt Nam và luôn mang vẻ đẹp đặc trưng với hệ tường kính khác biệt.

TID Facade luôn hướng tới mang lại những sản phẩm nâng cao chất lượng sống cho khách hàng, cộng động, và xã hội dựa trên nền tảng sử dụng công nghệ xanh, tri thức, tâm huyết, cùng với niềm đam mê, và trách nhiệm ý thức cá nhân của mỗi thành viên trong công ty.

Giải pháp

SAP S4/HANA ngành Xây dựng

Quy mô

Toàn bộ Công ty TID Facade Việt Nam

Thách thức

TID Facade mong muốn tối ưu hóa quá trình quản trị doanh nghiệp, tự động hóa quy trình và tăng hiệu quả sử dụng chi phí nguồn lực

Giải pháp

Cung cấp và triển khai giải pháp Quản trị Nguồn lực Doanh nghiệp SAP S/4HANA cho công ty Cổ phần tường kính TID Facade

  • Thời gian thực hiện
    Đang triển khai
  • Nhân lực triển khai
    8-12 kỹ sư triển khai và tư vấn
  • Dịch vụ triển khai

-FI (Financial Accounting) Kế toán tài chính 

-CO (Controlling) Kế toán quản trị

- SD (Sales and Distribution) Quản lý bán hàng và chuỗi phân phối 

- MM (Material Management) Quản lý kho và vật tư

- PP (Production Planning) Quản lý sản xuất

- PS (Project System)

Lợi ích

Giảm thời gian lập báo cáo dòng tiền, báo cáo hợp nhất
Rõ ràng, minh bạch trong quy trình sản xuất, tài chính kế toán
Tự động hóa quy trình, tối ưu chi phí nguồn lực
TID Facade chuyển đổi số thành công nhờ giải pháp SAP ERP S4/HANA
Chat