CMC triển khai dự án ERP SAP B1 cho Công ty bóng đèn Phích nước Rạng Đông

CMC triển khai dự án ERP SAP B1 cho Công ty bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Giới thiệu về dự án

Công ty bóng đèn Phích Nước Rạng Đông là Công ty sản xuất bóng điện và điện tử gia dụng. Rạng Đông là Doanh nghiệp tiên phong cung cấp hệ thống giải pháp đồng bộ dựa trên công nghệ lõi là Chiếu sáng và IoT, góp phần kiến tạo ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, nông nghiệp Công nghệ cao và nông nghiệp chính xác, thúc đẩy cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên - thông minh - hạnh phúc, đồng hành cùng dân tộc xây dựng Việt Nam Phồn vinh - Thịnh vượng

Giải pháp

SAP Business One, Power BI, C-1Planner

Quy mô

Rạng Đông có 7 Chi nhánh tại miền Trung, miền Nam; 4 Trung tâm dịch vụ tư vấn chiếu sáng tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP HCM, TP Nha Trang và hơn 7000 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc xuất khẩu 47 Quốc gia trên Thế giới

Thách thức

- Do quy mô dự án lớn bên phía Rạng Đông không bố trí nhân sự theo sát được.
- Quy trình quản lý chưa rõ rang và không nhất quán
- Nhân sự đùn đẩy nhau về trách nhiệm
- Các nhà máy và chi nhánh nằm ở nhiều nơi

Giải pháp

Thời gian thực hiện: 2 năm
Dịch vụ triển khai:
Triển khai các phân hệ:
- Quản lý mua hàng
- Quản lý bán hàng
- Quản lý kho
- Quản lý sản xuất
- Quản lý kế hoạch ngân sách và dòng tiền
- Quản lý chất lượng

Lợi ích

Cải thiện hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí để gia tăng lợi nhuận.
Bằng việc tích hợp các bộ phận như: bán hàng, tồn kho, mua hàng, vận hành, sản xuất và tài chính vào một hệ thống duy nhất, phần mềm giúp doanh nghiệp hạn chế các chi phí cũng như thu gọn thời gian dành cho việc nhập dữ liệu nhiều lần.
Hệ thống chạy online giúp việc điều hành và quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn tại mọi nơi và mọi thời điểm.
CMC triển khai dự án ERP SAP B1 cho Công ty bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Chat