Digital Transformation

SAP AMS: Nâng cao chất lượng hệ thống SAP ERP cho doanh nghiệp

SAP AMS: Nâng cao chất lượng hệ thống SAP ERP cho doanh nghiệp

09/06/2023 | Bởi Giang Hoàng

Để đảm bảo hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh diễn ra nhuần nhuyễn giữa các bộ phận chức năng, quản…

8 XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP (#1)

8 XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP (#1)

19/05/2023 | Bởi Giang Hoàng

Dưới góc độ của doanh nghiệp, chuyển đổi số là hoạt động tích hợp các giải pháp số vào hoạt động vận…

Chat